Stowarzyszenie AMAZONEK

 

i osób z chorobą nowotworową
w Zgorzelcu

 

Stowarzyszenie „Amazonek” powstało jako samopomocowa grupa wsparcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Znaczna część osób dotkniętych chorobą przeżywa szok spowodowany diagnozą, operacją oraz lękiem przed przyszłością. Trudno im rozmawiać z lekarzem, z rodziną, a nawet z psychologiem szpitalnym.

Dobrze spotkać wtedy osoby, które sobie z tą chorobą poradziły.

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego

Prosimy o przekazywanie 1,5% podatku dochodowego na nasze konto:
KRS 0000381228 NIP 615-203-24-86

Cel szczegółowy – proszę dopisać: Amazonki Zgorzelec

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

„Nie liczy się to, ile posiadasz,
ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.”
/ – autor nieznany – /

Statut Stowarzyszenia – pobierz
Wypis KRS – pobierz
Deklaracja członkowska –pobierz
Oświadczenie RODO – pobierz
Umowa dla Wolontariusza – pobierz

Można również dokonać darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia

Nr rachunku:
96 1240 1301 1111 0011 0344 3626

Jesteśmy jednym z ponad 200 Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Amazonek – link do strony Federacji

Wspierają nas:

2023 

2022

2021

Cele Stowarzyszenia

 • Szeroko rozumiana profilaktyka i rehabilitacja osób z chorobą nowotworową.
 • Pomoc społeczna ,w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka.
 • Integracja mieszkańców w regionie ,poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
 • Pomoc osobom w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością osób starszych, emerytów, rencistów, wyrównywanie szans poprzez działania na rzecz tych osób. 
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Promocja zdrowia.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
 • Finansowanie szkoleń dla kadry zajmującej się bezpośrednio działaniem lub delegowanych członków Stowarzyszenia na dedykowane szkolenia.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ,sportu i rekreacji.
 • Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
 • Działalność charytatywna.

 

HYMN AMAZONEK

W sercu was ludzie noszę
W sercu za wami proszę
Z serca piosenki śpiewam
W sercu urazy nie mam

Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.

Sercem do was przemawiam
Serce miłością zaprawiam
Do serca troski zbieram
Serce me dla was zamiera.

Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych,
Wszystkich ludzi uszczęśliwię,
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej i nic więcej mi nie trzeba.

pobierz mp3

/ Twórca hymnu: Stanisław Żabiński /

 

Dyżury Wolontariuszy

Materiały Informacyjne

Naturalni sprzymierzeńcy

Artykuły

/ Uwaga: Aby otworzyć pobrany niżej plik, trzeba mieć zainstalowany odpowiedni program – nazwa potrzebnego programu jest w nawiasie kwadratowym. /

 

Materiały Graficzne

Galeria Zdjęć

To my 🙂

Zarząd Stowarzyszenia

SEKRETARZ
Katarzyna Anders
tel. 506 097 646

SKARBNIK
Agnieszka Garbowska
tel. 663 813 721

HONOROWY PATRONAT

Dr. n. med. Marcin Wolski
Lekarz specj. onkologii klinicznej
Ordynator Oddz. Onkologii w Zgorzelcu

Kontakt

Dane:
Stowarzyszenie „AMAZONEK”
i osób z chorobą nowotworową
w Zgorzelcu

Szkoła Emilii Plater
ul. Francuska 6, gabinet 12
/ poniedziałki – godz. 17 /
59-900 Zgorzelec

REGON 021494550,
NIP 615-203-24-86

tel. służbowy: 608 172 294
e-mail: zgorzeleckieamazonki@o2.pl

Adres do korespondencji:
Roman Wisiecki
ul.Sybiraków 33/9,
59-900 Zgorzelec

Aktualności i zdjęcia:

Sprawozdania merytoryczno-finansowe

2022 r. 

• Bilans – pobierz
• Informacja dodatkowa – pobierz
• Rachunek zysków i strat – pobierz
• Sprawozdanie merytoryczne – pobierz
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – pobierz

2021 r. 

• Bilans – pobierz
• Informacja dodatkowa – pobierz
• Rachunek zysków i strat – pobierz
• Sprawozdanie merytoryczne – pobierz
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – pobierz

2020 r. 

• Bilans – pobierz
• Informacja dodatkowa – pobierz
• Rachunek zysków i strat – pobierz
• Sprawozdanie merytoryczne – pobierz
• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego – pobierz